Toggle menu

Parasittologi


Vi benytter to ulike metoder ved screening for parasitter, flotasjon og sedimentering.

 

Parasittologi

Hilde Kleven er utdannet bioingeniør og har arbeidet en årrekke ved Oslo Universitetssykehus med identifisering av parasitter i avføring, dyrkning fra avføring og PCR-analyser.

Godt resultat for påvisning av parasitter betinger at prøvetaking og behandling av prøven blir utført korrekt.

Vi ønsker tre prøveglass uten tilsetning, og et prøveglass med fikseringsløsningen EcoFix.

Det anbefales å samle opp prøver over 3 døgn. Alle prøveglassene kan sendes samlet på 3. dagen.

Vi har ferdigpakkede kitt, med veiledning til eier

 

 

Kontakt oss

AniLab

Email: jeloy.lab@anicura.no

Telefon: 69 91 10 97