Takk for at du tok deg tid!

Hvorfor er vi så nøye med utfyllingen av dette skjemaet?

Se Helsedirektoratets læringsnotat om bruk av sjekklister ved MR-underrsøkelser:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1351/L%C3%A6ringsnotat%20MR-sjekklister.pdf