PCR er en metode for oppformering (amplifisering) av små mengder DNA.

 

PCR-profiler hund:

 

Diaréprofil:

Prøvemateriale: Avføringen fra 3 etterfølgende dager samles og overføres daglig til beholderen med S.T.A.R-buffer; cirka 1 spatelmengde per dag. Bruk eget prøvetakningssett

 

Luftveisprofil:

Prøvemateriale: 3 stk E-svaber fra munnhule, svelg og nese