PCR er en metode for oppformering (amplifisering) av små mengder DNA.

 

PCR-profiler hund:

 

Prøvemateriale: Avføring (minst 3 «skjeer» fra prøvetakningsbeholder fra 3 dager). Bruk eget prøvetakningssett

 

Prøvemateriale: 3 stk E-svaber fra munnhule, svelg og nese

 

Prøvemateriale: Sperm (fersk/frossen), vaginalsvaber