PCR er en metode for oppformering (amplifisering) av små mengder DNA.

 

PCR-profiler katt

 

Prøvemateriale:  Avføring (minst 3 «skjeer» fra prøvetakningsbeholder fra 3 dager). Bruk eget prøvetakningssett. 

 

Prøvemateriale: 3 stk E-svaber fra munnhule, svelg og nese

 

Prøvemateriale: E-svaber fra konjuktiva og/eller cornea

 

Prøvemateriale: 1 ml EDTA blod

 

Prøvemateriale: 1 ml EDTA-blod.