Analyseprofiler biokjemi og hematologi

AniCura Diagnostisk Laboratorium på Jeløy tilbyr en rekke analyser innen biokjemi og hematologi.

Biokjemi

Vi utfører følgende analyser med Siemens Advia 1800

  • Generell profil hund: Albumin, ALT, AST, ALP, GGT, glukose, globulin, uorganisk fosfat, CK, lipase, amylase, kreatinin, urea, totalprotein, total bilirubin, gallesyrer, kolesterol, natrium, kalium, kalsium, klor, cystatin C, CRP
  • Generell profil katt: : Albumin, ALT, AST, ALP, GGT, glukose, globulin, uorganisk fosfat, CK, lipase, amylase, kreatinin, urea, totalprotein, total bilirubin, gallesyrer, kolesterol, natrium, kalium, kalsium, klor, cystatin C, SAA
  • I tillegg utføres analyse av ulike organprofiler og enkeltanalytter

 Prøvemateriale: Serum (på gelglass eller avpippetert) 

  • Urin: UPC-ratio, drugtest og urinsteinanalyse

Hematologi

Vi utfører følgende analyser med Siemens Advia 2120i

Prøvemateriale: EDTA-blod

 

Hvordan tar jeg best mulige blodprøver? 
Se filmen!