Analyseprofiler biokjemi og hematologi

AniCura diagnostisk laboratorium tilbyr en rekke analyser innen biokjemi og hematologi.

 Biokjemi

Vi utfører følgende analyser med Siemens Advia 1800

  • Generell profil hund: natrium, kalium, na/k, klor, kalsium, uorganisk fosfat, alkalisk fosfatase, asat, alat, gamma gt, gallesyrer, total bilirubin, kolesterol, lipase, amylase, kreatin kinase, total protein, albumin, globulin, albumin/globulin, glukose, kreatinin, urea, urea/kreatinin, cystatin c, magnesium, CRP
  • Generell profil katt: : natrium, kalium, na/k, klor, kalsium, uorganisk fosfat, alkalisk fosfatase, asat, alat, gamma gt, gallesyrer, total bilirubin, kolesterol, lipase, amylase, kreatin kinase, total protein, albumin, globulin, albumin/globulin, glukose, kreatinin, urea, urea/kreatinin, magnesium, SAA
  • I tillegg utføres analyse av ulike organprofiler og enkeltanalytter

 Prøvemateriale: Serum (på gelglass eller avpipettert) 

  • Urin: UPC-ratio, drugtest og urinsteinanalyse

Hematologi

Vi utfører følgende analyser med Siemens Advia 2120i

Prøvemateriale: EDTA-blod

Hematologisk analyse inkluderer morfologi forutsatt at ferkslagede blodutstryk er medsendt.

 

Hvordan tar jeg best mulige blodprøver? 
Se filmen!