Velkommen

 

 

AniCura diagnostisk laboratorium holder åpent fra klokken 07.00 - 19.00 mandag til fredag, og fra klokken 09.00 - 14.00 på lørdager. Analyser rekvireres elektronisk og prøveresultatene overføres direkte inn i pasientens journal.

Vi tilbyr egen kurertjeneste med opphenting og forsendelse med DHL.

Laboratoriet tilbyr også hjelp til tolkning av prøveresultater i lys av pasientens signalement, sykehistorie og kliniske symptomer og kan også gi råd om valg av analyser og preanalystiske forhold, hvis ønskelig.

Ta kontakt for mer informasjon på telefonnummer 46823147 eller epost jeloy.lab@anicura.no

Se mer på vår hjemmeside her.

En stor andel av diagnosene i smådyrmedisin er basert på resultatet av laboratorieundersøkelser. Korrekte laboratorieresultater er derfor avgjørende for diagnostisering og monitorering av svært mange sykdommer og behandlingsregimer. 
 
Ved AniCura diagnostisk laboratorium utføres analysene av bioingeniører, en molekylærbiolog og en klinisk patolog. Vi tilbyr klinisk-kjemiske analyser (både enkeltanalyser og såkalte organ- og aldersprofiler) og endokrinologiske analyser, hematologiske analyser og morfologisk undersøkelse. Analysene utføres på "state of the art" instrumenter fra Siemens, blant annet benyttes IMMULITE 2000 for endokrinologiske analyser.  
 
Laboratoriet tilbyr også bakteriologiske og parasittologiske undersøkelser. I bakteriologisk diagnostikk brukes blant annet massespektrometri (VITEK MS) og automatisert resistensbestemmelse (VITEK 2 Compact) fra BioMérieux til henholdsvis identifikasjon og resistensundersøkelse av agens, noe som reduserer svartiden betraktelig og ofte med flere dager. 
Vi utfører også molekylærdiagnostiske undersøkelser (virus, bakterier og parasitter). Disse utføres med "real-time" PCR. 
 
 Laboratoriet har samarbeid med Veterinary Pathology Group (VPG) om histologisk undersøkelse. Histologiprøvene sendes til VPG samme dag som vi mottar dem, og svaret vil vanligvis foreligge etter 8-10 arbeidsdager.