Assistent

jeloy@anicura.no

69911090

Sonata arbeider som assistent og med renhold, og hun hjelper til der det trengs på klinikken.