Molekylær bioteknolog

Utdanning

Anette er utdannet molekylær bioteknolog ved Norges Miljø og Biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun skrev sin mastergradsoppgave ved Norsk Folkehelseinstitutt hvor hun sammenliknet forskjellige molekylære metoder for genotyping av humant papillomavirus. Hun har tidligere arbeidet på mikrobiologisk avdeling ved sykehuset Innlandet, hvor hun jobbet med polymerase kjedereaksjon (PCR).