Molekylærbiolog

jeloy.lab@anicura.no

46823147

Heidi har startet hos oss som molekylærbiolog i januar 2021. Hun har flere års erfaring med bakteriologisk og molekylær veterinærmedisin.

Heidi har en tibetansk terrier, med navn Levi.

Utdanning

Heidi er utdannet siv.ing. kjemi, retning bioteknologi ved NTNU, 2002. Hun har også tatt videre kurs ved Norges Veterinærhøgskole i 2008-09. Hun jobbet ved institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhøgskole fra 2004-2006. Ved avdeling for Dyrehelse, seksjon for Bakteriologi ved Veterinærinstituttet i Oslo fra 2006-2015. Og ved avdeling for Bakteriologi/Molekylærbiologi ved Folkehelseinstituttet fra 2015-2020.

Spesialfelt

Heidi sitt spesialfelt er molekylærbiologi og enterobakterier.