Bioingeniør

jeloy.lab@anicura.no

46823147

Hilde startet å arbeide hos oss i februar 2017. Hun har to hunder av rasen engelsk setter.

Utdanning

Hilde er utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Oslo, 2001, med videreutdanning innen generell medisinsk mikrobiologi, 2007.

Hun har arbeidet ved Mikrobiologisk avd. OUS fra 2001 til 2017.

Spesialfelt

Hilde sitt spesialfelt er mikrobiologi, med spesiell interesse for parasittologi.