Molekylærbiolog/Bioingeniør

jeloy.lab@anicura.no

46823147

Turid startet å arbeide hos oss i mars 2022. Hun har en katt ved navn Sofie.

Utdanning

Turid er utdannet Molekylærbiolog i Bioteknologi/Mikrobiell genteknologi ved NMBU (NLH) i 2004 og Bioingeniør fra Høgskolen i Østfold 1997.

Hun har tidligere jobbet ved Mikrobiologisk avdeling SØF fra 1997-2004, Det Norske Radium hospital/DiaGenic fra 2004-2006, og ved Molekylær genetisk seksjon på AHUS fra 2006 - 2022 med ulike ansvarsområder.

Spesialfelt

Turid sitt spesialfelt er molekylærbiologi og mikrobiologi.