Veterinær

Susanna er spesialist i akuttmedisin.

En spesialist i akuttmedisin og intensivbehandling behandler dyr med akutt livstruende sykdom, i tillegg til å håndtere kritisk syke inneliggende pasienter. Dette omhandler spesielt områder som hjerte-lungeredning, sjokk og sepsis, væskebehandling og transfusjon, syre-base- og elektrolyttforstyrrelser, koagulasjonsforstyrrelser, akutte luftveislidelser, akutte traumatiske skader, forgiftninger, postoperativ behandling av kritisk syke, og akutte tilstander innenfor, nyre, endokrinologi, nevrologi, kardiologi og GI. I tillegg til å arbeide med pasienter i klinikk, er Susanna også glad i å undervise andre veterinærer, dyrepleiere og studenter. Hun er også opptatt av forskning, og er spesielt interessert i alt som har med sepsis og koagulasjonsforstyrrelser å gjøre. Susanna har som oppgave å heve kvaliteten på sitt fagfelt i Anicura, og deler tiden sin mellom Jeløy dyresykehus og dyresykehuset i Oslo. Som henvisende veterinær ønsker vi gjerne at du kontakter Susanna på telefon, enten du ønsker å henvise en akuttpasient, eller du ønsker rådgivning i forhold til en av dine egne akuttpasienter.

Utdanning

Susanna ble uteksaminert som veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2011. Hun har siden den gang spesialisert seg innen akuttmedisin og intensivbehandling for hund og katt. Dette løpet har inkludert et 2-årig internship i Smådyrsykdommer, også ved Norges Veterinærhøgskole, et 1-årig internship i akuttmedisin og intensivbehandling for hund og katt ved Universitetet i California (UC Davis), og et 3-årig residency-program i samme fagområde ved Universitetet i Wisconsin (UW Madison).

Fullført residency program gav rett til å gå opp til spesialisteksamen høsten 2019, og etter å ha bestått eksamen fikk Susanna amerikansk og europeisk spesialisttittel i veterinær akuttmedisin og intensivbehandling. Etter endt residency jobbet hun ved et henvisningssykehus utenfor London i en periode.