Veterinær

69911090

Våren 2015 kom Tale til oss på Jeløy, og har siden dette tatt en aktiv del i det indremedisinske teamet her.

Tale har interesse for både akuttmedisin og indremedisin. Hun jobber mest med indremedisinske utredninger med fokus på urinveier.

Utdanning

Tale Negard ble utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2012. Hun jobbet i smådyrpraksis som assistent og senere på midlertidig lisens i feriene gjennom studiet, samt første sommeren som nyutdannet. Etter dette arbeidet hun ved Veterinærinstituttets avd. for diagnostikk og patologi i seks måneder, etterfulgt av et to års intensivt roterende internship innen smådyr, på NMBU. Tale har også en toårig etterutdannelse innen indremedisin - General Practitioner Certificate (GPCert) awarded by the International School of Veterinary Postgraduate Studies (ISVPS).