Veterinær

69911090

Våren 2015 kom hun til oss på Jeløy, og har siden tatt en aktiv del i det indremedisinske teamet her. Ved siden av en 100% stilling, pendler hun til England hver måned der hun tar videreutdannelse i indremedisin (Postgraduate Certificate). Tale brenner for optimal behandling og overvåkning av de akutte pasientene våre, og har vært med på å videreutvikle intensiv og akuttmedisinavdelingen. Hun arbeider dessuten med å videreføre hemodialysebehandlingen.

Utdanning

Tale Negard ble utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2012. Hun jobbet i smådyrpraksis som assistent og senere på midlertidig lisens i feriene gjennom studiet, samt første sommeren som nyutdannet. Etter dette arbeidet hun ved Veterinærinstituttets avd. for diagnostikk og patologi i seks måneder, etterfulgt av et to års intensivt roterende internship innen smådyr, på NMBU.