Turid Synnøve  Smiseth

Turid Synnøve Smiseth

Molekylærbiolog/Bioingeniør

Turid Synnøve Smiseth

Molekylærbiolog/Bioingeniør

Spesialitet

  • Turid sitt spesialfelt er molekylærbiologi og mikrobiologi.

Utdanning

  • Turid er utdannet Molekylærbiolog i Bioteknologi/Mikrobiell genteknologi ved NMBU (NLH) i 2004 og Bioingeniør fra Høgskolen i Østfold 1997.
  • Hun har tidligere jobbet ved Mikrobiologisk avdeling SØF fra 1997-2004, Det Norske Radium hospital/DiaGenic fra 2004-2006, og ved Molekylær genetisk seksjon på AHUS fra 2006 - 2022 med ulike ansvarsområder.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.