Signe Hovland
Dyrepleierstudent

Signe Hovland

Signe studerer i Bodø, og har praksisplass hos oss.
Dyrepleierstudent

Signe Hovland

Signe studerer i Bodø, og har praksisplass hos oss.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.