Merete Stjern Nesheim

Merete Stjern Nesheim

Autorisert dyrepleier, faglig leder for dyrepleierstudentene

Merete Stjern Nesheim

Autorisert dyrepleier, faglig leder for dyrepleierstudentene

Spesialitet

  • Anestesi og smertelindring. Tenner

Utdanning

  • Norges Veterinærhøyskole (NMBU), 2015

Merete hadde praksis hos oss som student, og pga sin faglige dyktighet og sitt vinnende vesen, fikk hun jobb på klinikken straks hun var ferdig utdannet, sommeren 2015. 

Merete tok videreutdanning innen Anestesi og smertelindring i 2017, og innen tenner og tannrøntgen 2019.  

Hjemme har Merete hund.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.