Kastreringskampanje i November 2021

På denne tiden av året vil mange av de kattungene som ble født sommerstid være kjønnsmodne og bør derfor kastreres og ID-merkes før du lar katten oppholde seg utendørs. I hele November 2021 vil vi ha kampanje på kastrering og id-merking av katt.

Tilbud i kampanjeperioden

 

Kastrering hannkatt: 1722,-

Prisen inkluderer ID-merking og sårkontroll

 

Kastrering av hunnkatt: 3004,-

Prisen er inkludert ID-merking, body og sårkontroll

 

De som ønsker å tegne AniPlan til katt i kampanjeperioden, får gratis innmelding for AniPlan basis katt 105,-

Pris for AniPlan kunder:

Kastrering hannkatt: 1550,-

Prisen inkluderer ID-merking og sårkontroll

 

Kastrering av hunnkatt: 2704,-

Prisen er inkludert ID-merking, body og sårkontroll

 

Hvorfor kastreres katter?

Ved kastrering av hannkatter tas testiklene bort og ved kastrering av hunnkatter fjernes livmor, eggstokker og eggledere.

Det kan være ulike grunner til at katter kastreres. Hvis ikke katten skal brukes i avl kan det være en god ide å kastrere katten. Katter er svært fruktbare, så en ukastrert hunnkatt kan fort blir drektig om hun får møte hannkatter fritt. Gjennom kastrering forsvinner kattens seksualdrift og dermed forsvinner også oppførselen som følger med, som løpetid hos hunnkatter og duftmarkering og skrik etter det motsatte kjønn hos hannkatter. En kastrert katt havner ikke like ofte i slagsmål, rømmer ikke hjemmefra i samme grad, og får det ofte bedre av å slippe alt stresset som følger med revirmarkering og dominans. Ved kastrering av hannkatter bidrar man også til å minske antallet uønskede graviditeter og kattunger.

Kastering av hunnkatt

Ulike metoder

En kastrering kan utføres kirurgisk. Man kan også forsinke løpetiden noe med hjelp av hormoner. Den kirurgiske behandlingen er definitiv, mens den hormonelle utsettelsen av løpetiden kan avsluttes når eieren ønsker. Om eieren vet at de ikke skal ha kattunger anbefaler vi kirurgisk kastrering. Det er praktisk for eieren å slippe å huske å gi katten p-piller. Sist, men ikke minst, unngår man bivirkningene som kan oppstå etter behandling med p-piller. Fremfor alt gjelder det risikoen for kreftsvulster i juret.

Hva er forskjellen på å kastrere og å sterilisere?

Formelt kalles inngrepet der man fjerner eggstokker på et hunndyr og testikler på et hanndyr en kastrering. Dyret blir da sterilt, det vil si at det ikke kan produsere avkom. I tillegg vil kjønnsdriften og -adferden forsvinne. På folkemunne kaller man gjerne en kastrering av et hunndyr for en "sterilisering" og av et hanndyr en «kastrering». Det finnes andre kirurgiske metoder for å gjøre et dyr sterilt, som å kutte sæd- eller eggledere, uten å fjerne eggstokker og testikler, men disse utføres kun ved spesialiserte dyresykehus i Norge. AniCura Dyresykehus Oslo er et av disse.

Operasjonen

Kastrering (ovariehysterektomi) er et rutineinngrep som utføres daglig hos veterinærer. For å utføre operasjonen under narkose er det viktig at katten forberedes før operasjonen på best mulig måte. Kastrering av hunnkatter skjer under narkose, og smertelindring gis både i forbindelse med og i etterkant av operasjonen.

Når dyret er bedøvet barberes buken. Operasjonsområdet desinfiseres og dekkes med en steril operasjonsduk. Under operasjonen fjernes kattens livmor og eggstokker. Gjennom dette forhindres løpetiden og den seksuelle adferden permanent. Mot slutten av operasjonen sys bukveggen sammen i flere lag.

Til de indre stingene brukes en tråd som løser seg opp av seg selv etter en tid. De ytre stingene kan være sting som forsvinner av seg selv, eller sting som tas bort etter 10-12 dager. En kastrert katt får ikke løpetid etter en kirurgisk kastrering.

Etterbehandling

Katten kan vanligvis komme hjem senere samme dag. Katten bør ikke bli etterlatt alene hjemme samme dagen som operasjonen, men får vanligvis lov til å spise etter henting. Eier får med resept på smertelindrende midler. 

Såret bør kontrolleres daglig, og det skal se tørt og fint ut, men bør helst ikke røers da det alltid er mulighet for infeksjon. Om såret væsker kan det rengjøres med en tørr klut. Hevelse, rødhet, blødninger eller dårlig lukt kan tyde på komplikasjoner og man bør kontakte veterinæren. Operasjonssåret utsettes hele tiden for bevegelser og man bør tenke på å begrense aktiviteten til katten hvis mulig.

Katten må ikke slikke eller bite på såret. Derfor er det viktig at hun har på seg body. Body bør brukes 10-12 dager eller til stingene fjernes eller når såret er grodd.

Risiko ved kastrering

Risiko for overvekt: Generelt påvirkes kattens appetitt og forbrenning av kjønnshormonene. De demper sultfølelsen hos katter som ikke er kastrert, samtidig som forbrenningen stimuleres indirekte. Etter kastrering avtar kjønnshormonenes påvirkning, noe som ofte resulterer ofte i en økt appetitt samtidig som at energibehovet minsker. Konsekvensen kan bli overvekt dersom man ikke regulerer matinntaket til katten. Mange katter går over på lett-fôr eller spesialfôr for kastrerte katter på dette stadiet i livet. Det er viktig å ta tak i dette rett etter operasjonen!

Overvekt øker risikoen for flere sykdommer, blant annet diabetes. En overvektig katt kan også få endret adferd. De vasker seg mindre noe som kan lede til hud- og pelsproblemer. Overvektige individer risikerer å leve kortere enn slanke artsfrender, og de har høyere risiko i narkose.

Kastering av hannkatt

Operasjonen

Kastrering av hannkatt skjer under narkose og smertelindring gis både i forbindelse med og i etterkant av operasjonen. Når dyret er bedøvet barberer man pungen og området rundt pungen, vaskes og desinfiseres

Kastrering er et rutineinngrep som utføres daglig. Det er et enkelt inngrep der blodkar og sædledere kuttes og testiklene fjernes. Ettersom sårene er små behøver man som regel ikke å sy. Sårene gror på et par dager.

Etterbehandling

Katten kan reise hjem allerede samme dag. Katten bør ikke være hjemme alene samme dag som operasjonen. Den kan spise etter henting.

Såret bør kontrolleres daglig, det skal se fint og tørt. Hevelse, rødhet, blødninger eller dårlig lukt kan tyde på komplikasjoner. Hvis dette skulle skje må veterinær kontaktes. Hannkatter pleier ikke å interessere seg for såret etter kastrering, men om katten slikker seg må dette forhindres med å bruke en krage.

Hankattens særegne seksuelle atferd pleier å forsvinne innen en måned etter kastrering. Dette innebærer at katten den første tiden faktisk kan gjennomføre en parring og gjøre en hunnkatt drektig med de spermier som er igjen i sædlederne. Eldre katter kan ha en del innlært adferd, og hos disse individene vil ikke effekten på adferden være like stor som på yngre katter.

Risiko ved kastrering

Risiko for overvekt: Generelt påvirkes kattens appetitt og forbrenning gjennom kjønnshormonene. De demper sultfølelsen hos katter som ikke er kastrert, samtidig som forbrenningen stimuleres indirekte. Etter kastrering avtar kjønnshormonenes påvirkning og dette resulterer ofte i en økt appetitt, samtidig som at energibehovet minsker. Konsekvensen blir overvekt.

Hvis en katt legger på seg, øker risikoen for diabetes. En overvektig katt får også endret adferd. De vasker seg mindre, noe som kan lede til hudproblemer og pelsproblemer.

En viktig faktor, som spiller en avgjørende rolle etter kastrering, er å bytte eller å minske fôrinntaket. Allerede rett etter operasjonen bør fôrinntaket kontrolleres og korrigeres, før vektøkning skjer.  Mange katter går over på lett-fôr eller spesialfôr for kastrerte katter på dette stadiet i livet.

Problemer i urinveiene er ikke uvanlige på kastrerte, overvektige hankatter. Dette viser seg i form av i form av trengninger ved urinering og/eller urinblokkering. Å bytte til et fôr med mer vann eller et fôr tilpasset kastrerte katter, anbefales. Å stimulere katten til å drikke mer vann, f.eks. ved bruk av en drikkefontene anbefales også, da mange katter foretrekker å drikke rennende vann fremfor stillestående vann.

 

Hvorfor ID-merke katten

Vi anbefaler på det sterkeste å ID-merke katten. Hvert år kommer et ukjent antall kjæledyr bort fra eierne sine. Dersom du ID-merker katten din øker sannsynligheten for at den kommer tilbake dersom den blir borte. Det kan også hende at katten blir utsatt for en ulykke og tas til dyresykehus eller dyreklinikk. Da kan det være spesielt viktig å fort komme i kontakt med eieren, slik at veterinæren kan informere om kattens tilstand og diskutere videre behandling.

Mikrochipen injiseres under huden mellom skulderbladene og kan gjøres mens dyret er våkent. Det kjennes omtrent som stikket fra en vaksinesprøyte. Chipmerking kan utføres fra seks ukers alder og kan deretter identifiseres hele livet. Hver chip har et unikt id-nummer som registreres i en database tilhørende organisasjonen Dyreidentitet. Eier må selv sørge for å holde informasjonen der oppdatert, og adresseforandringer og nytt telefonnummer må meldes inn til Dyreidentitet. 

For å kunne se id-nummeret på en hund eller katt som er chipmerket kreves det en spesiell avleser som politiet, veterinæren og dyrebeskyttelser og lignende har.

Fordeler ved ID-merking:

Fordelene med ID-merking er at det er en varig og sikker merlemetode. Merkingen påfører ikke katten smerte og metoden kan benyttes allerede kort tid etter fødsel. Katten har i tillegg alltid med seg sin eiers kontaktinformasjon om det skulle skje noe.

Ulempe ved ID-merking:

Det er ikke mulig å se på katten om den er ID-merket, til dette trenger du en avleser. En mikrochip kan med tiden forflytte seg under huden, til en annen plass på kattens kropp. Dette kan gjøre chipen vanskelig å finne.

Du kan lese mer om fordelene med ID-merking på DyreID sin nettside.

 

 

Husk å bestille time

 

Om du ønsker å bestille time til kastrering av din katt ta kontakt med oss

  • Telefon: 56142172
  • Epost: askoy@anicura.no

 

Butikk-tilbud

 

Vi har flere gode tilbud til katt i butikken vår i kampanjeperioden. Kom innom oss eller følg med på vår Facebook-side over de kommende tilbudene.

Vi har også leker, kattesand og utstyr til ditt kjæledyr i vår velassorterte butikk. Kom innom for en prat med en av våre butikkmedarbeidere. Butikken følger klinikkens åpningstider.

 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.