Toggle menu

Om oss

Vi er distriktets ledende klinikk når det gjelder veterinærtjenester for smådyr, hest og produksjonsdyr.

Kongsvinger veterinærklinikk åpnet dørene i 1978. Tradisjonene står sterkt hos oss og det er få, om noen veterinærklinikker i Norge, som har en like lang historie.

Det var Halvard Sandelien som bygget klinikken. På den tiden var klinikken enestående i Norge. Det ble gjort kirurgi på hest og produksjonsdyr, i tillegg til noe smådyrpraksis.

Hverdagen for veterinærene på Kongsvinger har endret seg fra å domineres av produksjondyrpraksis til å bli travle dager med smådyr. Smådyrene utgjør nå den største delen av praksisen og det har over mange år systematisk blitt investert både i utstyr og kompetanse ved klinikken.  Fagområder deles mellom veterinærene slik at vi etter hvert skal få mer spesialisering. Assistentene kurses minst to ganger årlig på forskjellige faglige områder.