Assistent

line.tuhus@anicura.no

Line startet på klinikken i 2005. Hun organiserer hverdagen på klinikken slik at den blir effektiv og liker at rutinene fungerer.  Hun er spesielt interessert i kirurgi og anestesi og har tatt kurs innen disse feltene. Line trives i et hektisk arbeidsmiljø, og hjemme venter 2 vorstehere som brukes aktivt.