Toggle menu

Inger Wetterhus


Veterinær

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole 1999

Spesialfelt

Hest og vaktarbeid

Inger er en allmenn praktiserende veterinær som ble ferdig utdannet i 1999. Du møter Inger på vakta og i stordyrpraksis. Hun er spesielt interessert i hest og har etterutdanning i tannhelse innen dette feltet.