Veterinær

kongsvinger@anicura.no

Utdanning

Hannover, Tyskland 1995

Spesialfelt

Indremedisin og katt

Ulrich er utdannet i Tyskland og kom til Norge 1995 da han arbeidet på Smøla. Han kom til klinikken 1996 og har vært med å utviklet klinikken til slik den fremstår i dag. Ulrich sin spesialinteresse er indremedisin og katt. Han er en allmenn praktiker og har startet en 4 årig etterutdanning innen smådyrpraksis, GpCert-SAM.