Når dyresykehuset eller veterinærklinikken får dekket kostnadene for en forsikret skade direkte fra forsikringsselskapet, kalles dette direkteoppgjør. Direkteoppgjør betyr at dyreeier kun betaler en fast og en variabel egenandel, samt andre utgifter som ikke dekkes av forsikringen til dyresykehuset/ dyreklinikken.

Kongsvinger

Greakervegen 14 2212 Kongsvinger
Få veibeskrivelse 62 81 60 11

I tilfeller hvor dyresykehuset eller dyreklinikken har direkte oppgjørsavtaler med forsikringsselskapet, kan det gjøres et direkteoppgjør innenfor forsikringsselskapets åpningstider.

Når det er aktuelt med et direkteoppgjør sendes fakturaen direkte til forsikringsselskapet for et skadeoppgjør. Alle direkteoppgjør skjer via faks, telefon eller e-post til forsikringsselskapet, og når de har gått gjennom dokumentene som er sendt inn varsles dyresykehuset / dyreklinikken om hvor stor del av veterinærkostnadene de erstatter.

Forsikringsselskapet har rett til å nekte et direkteoppgjør. I dette tilfellet må dyreeier betale hele summen for besøket før de reiser hjem. Kvitteringen sendes deretter til forsikringsselskapet av dyrets eier for vanlig oppgjør.

En forutsetning for direkteoppgjør er at forsikringen er betalt. Dersom forsikringspremien ikke er betalt, trekkes denne vanligvis fra forsikringserstatningen.

Kongsvinger

Greakervegen 14 2212 Kongsvinger
Få veibeskrivelse 62 81 60 11