Veterinær

charlotte.leschbrandt@anicura.no

38 26 11 41

Charlotte avsluttet veterinærstudier ved Universitetet i Edinburgh, Skottland, i 2001, og har siden opparbeidet seg erfaring som en allsidig veterinær både fra inn-og utland.

Den første praksisen etter endte studier har hun fra forløperen til AniCura Mandal Dyreklinikk, som den gang var Mandal Veterinærkontor og var samlokalisert med Falkenstasjonen på Ime. Etter mange år i virke utenbys er vi glade for å ha Charlotte tilbake der hun startet. Hun begynte som veterinær og daglig leder ved AniCura Mandal dyreklinikk i februar 2018.

I mellomtiden har Charlotte opparbeidet seg en solid kompetanse på generell smådyrpraksis gjennom flere år som smådyrpraktiker, hovedsakelig ved klinikker på Østlandet.

Hun har hele tiden hatt et hovedfokus på sportshunder, og har deltatt som løpsveterinær i flere år, for blant annet Finnmarksløpet, som er et langdistanseløp for sledehunder. Charlotte har ledet veterinærteamet for Finnmarksløpet AS i flere år. Gjennom medlemskap i ISDVMA (international sled dog veterinary medical association) har hun deltatt i flere profesjonskurs som omhandler problematikk knyttet til spesielt aktive hunder.

Med andre ord så har Charlotte opparbeidet seg mye kompetanse, og står klar hos oss til å hjelpe deg og dine firbeinte. 

Utdanning

Universitetet i Edinburgh, Skottland