PCR er en metode for oppformering (amplifisering) av små mengder DNA.

 

PCR-profiler katt

 

Prøvemateriale:  Avføringen fra 3 etterfølgende dager samles og overføres daglig til beholderen med S.T.A.R-buffer; cirka 1 spatelmengde per dag. Bruk eget prøvetakningssett. 

 

Prøvemateriale: 3 stk E-svaber fra munnhule, svelg og nese

 

Prøvemateriale: E-svaber fra konjuktiva og/eller cornea