AniCura Prosjekt: Anaerobe bakterier

Prosjektet «Anaerobe bakterier isolert fra dype infeksjoner hos hund og katt med fokus på bakterieidentifikasjon og resistensmønster».

 

Prøvetagningsinstrukser_Anicura_anaerob_prosjektet.pdf

Rekvisisjon_Anicura_anaerob_prosjektet.docx