Retningslinjer for håndtering av kjæledyr og hest smittet med resistente bakterier

Se retningslinjene her