Utdanning

Kristoffer har en bachelor i Økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI i Oslo og har etter studiene jobbet 2,5 år som regnskapsmedarbeider hos Norway Accounts AS.