DVM, PhD, Dipl. ECVCP

jeloy@anicura.no

46823147

Bente startet å jobbe hos oss høsten 2017.

Bente har to hunder, en blanding og en dansk-svensk gårdshund.

 

Utdanning

Bente er utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole og disputerte samme sted i 2005 for en doktorgrad (Dr. Med. Vet). i smådyrmedisin (atopisk dermatitt hos hund). Hun arbeidet deretter som førsteamanuensis ved medisinsk klinikk smådyr med pasientutredning, undervisning og forskning inntil hun begynte i en spesialistkandidatstilling («residency») i klinisk patologi ved Sentrallaboratoriet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Høsten 2017 tok Bente eksamen og ble godkjent europeisk spesialist i klinisk patologi (Dipl. ECVCP).

Spesialfelt

Fagene indremedisin og klinisk patologi, som omfatter blant annet klinisk kjemi, hematologi og cytologi, har mange likhetstrekk samtidig som de utfyller hverandre på en god måte. Bente er interessert i de fleste aspektene av begge fagene, men synes generell indremedisin, endokrinologi, hematologi og infeksjonssykdommer er spesielt spennende.