Bioingeniør

jeloy.lab@anicura.no

46823147

Elisabeth startet å arbeide hos oss i oktober 2018.

Hun har en blandingshund ved navn Teddi.

Utdanning

Elisabeth er autorisert bioingeniør, utdannet fra Høgskolen i Østfold i 2001. Hun har også en videreutdanning i kvalitetsarbeid og metodevalidering innen medisinske laboratorieemner fra 2007.

Spesialfelt

Hun har arbeidet ved avd. for Medisinsk biokjemi, Sykehuset Østfold fra 2001 til 2018, med ansvar for fagområde klinisk kjemi, i perioden 2006-2018.