Indremedisinsk diagnostisering

Raskere til målet for pasient og eier

Det som er givende med indremedisinske kasus er at de ofte er krevende, men det er alltid er en årsak til at pasienten er syk. Det er som et puslespill der man må finne de riktige brikkene for å se hele bildet.

Camilla Tørnqvist Johnsen er utdannet diplomat i indremedisin ved universitetet i Edinburgh, og leder vårt indremedisinske team ved AniCura Dyresykehus Oslo.

– Målet vårt er å stille en diagnose slik at vi raskt kan behandle med minst mulig belastning for pasienten. Det krever godt samarbeid med eier og henvisende veterinær, slik at teamet har all informasjon som er nødvendig.

Camilla trekker frem nettopp samarbeid i team som bærende for gode, medisinske resultater.

– Vi jobber tett og åpent i vårt interne indremedisinske team, men har samtidig fokus på verdien av informasjonsutveksling med henvisende veterinærer og eier både før og etter diagnostisering. En åpen dialog i denne prosessen er viktig for presis kartlegging, valg av behandling og sikker oppfølging.

Ved indremedisinske henvisninger til AniCura Dyresykehus Oslo er Camilla alltid involvert i forberedelse, utredning og behandlingsplan. Arbeidsdagen starter med at det indremedisinske teamet gjennomgår hver enkelt pasient, og beslutter hvilke utredninger som er nødvendige for å stille endelig diagnose. Når prøvesvar foreligger, diskuteres og besluttes videre behandling.

– Det krever kunnskap, erfaring og tålmodighet å komme til bunns i de aller vanskeligste indremedisinske kasusene, og det krever en vel så grundig vurdering innad i teamet når vi skal definere hva som er nødvendig av prøvetakning, forklarer Camilla.

– Når prøvesvar foreligger, diskuterer vi behandlingsmuligheter, også de alternative. Kan vi for eksempel foreta en laparoskopi i stedet for en åpen operasjon, er det alltid å foretrekke for å skåne pasienten mest mulig.

Camilla jobber i en 100 prosent klinisk stilling, med klinisk kunnskapsformidling som drivkraft.

– Valget av AniCura som arbeidsgiver, er basert på bedriftens vilje og evne til å satse på samarbeid. Det er en sterk kultur for deling av kunnskap og erfaring. Både internt i AniCura, men også eksternt. Jeg bru- ker mye tid på å anbefale behandlingsløp etter at pasienten har forlatt oss, og verdsetter samarbeidet med henvisende veterinærer og dyreeiere.