Markeds- og kommunikasjonsansvarlig, AniCura Norge

sasja.rygg@anicura.no

+47 909 45 130

Sasja er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole, men har de siste årene jobbet administrativt. Hun har fokus på kommunikasjon og informasjon, både internt i gruppen, ut mot andre veterinærer og kunder. Hun er også markedsansvarlig i AniCura Norge. 

Hun har også ansvar for AniCura Akademi i Oslo. 

Utdanning

Norges Veterinærhøgskole