Toppmoderne veterinærmedisin ved Vestlandets nye dyresykehus

AniCura Dyresykehuset Bergen Nord åpner i disse dager dørene til de nye lokalene i Frydenbøgården i Åsane i Bergen. Det nye dyresykehuset er utrustet for å tilby fremtidens veterinærmedisin, med toppmoderne utstyr, bedre pasientvelferd og stor fokus på klinisk hygiene.

Dyresykehuset, som frem til i 2014 gikk under navnet Petvett Bergen, har siden i August 2005 holdt til i Eidsvågbakken i Åsane. Planene for et nytt dyresykehus i større lokaler, som bedre møter behovene hos både pasienter og dyrehelsepersonell, tok form i 2014 med målsetting om å bli Vestlandets ledende dyresykehus. Akkurat som tidligere har både ansatte og ledelse fortsatt høye ambisjoner for faglig utvikling og kompetanse i tillegg til gode kundeopplevelser.

De nye lokalene på 1200 kvm rommer tre operasjonssaler utformet med særlig hensyn til god klinisk hygiene, et tannrom, et ultralydrom og i løpet av kort tid også en CT-skanner (computertomografi) i tillegg til betydelig større butikklokaler. Avdelingen for inneliggende pasienter er tilpasset for å sikre at sykehusoppholdet blir så stressfritt som mulig for dyrene. Gnagere og kaniner har derfor en separat avdeling uten kontakt med hunder eller katter, og kattenes behov tilgodeses gjennom spesielt innredete toetasjesbur: «kattesuiter».

«Vi pleier å si at vi skal gjøre ting enda bedre i morgen enn det vi gjorde i dag, og i det nye dyresykehuset har vi de aller beste forutsetninger for å oppnå dette i enda høyere grad. Moderne lokaler og utstyr kompletterer spisskompetansen hos personalet vårt, slik at vi kan fortsette å tilby avanserte utredninger og behandling, og kontinuerlig styrke og etterutdanne personalet. Vi kommer til å fortsette å tilby de samme konkurransekraftige prisene også i de nye lokalene; vår storsatsing skal bare få positive effekter for kundene våre», sier Tor Kvinge, daglig leder ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord.

«Åpningen av et nytt og fremtidsrettet dyresykehus er helt i tråd med AniCuras strategi om å jobbe sammen med ledende veterinærer for å realisere satsinger som tidligere ikke har vært mulige. AniCura Dyresykehuset Bergen Nord setter en høy faglig standard, med spisskompetanse innen flere fagområder slik som ortopedi og bløtdelskirurgi, indremedisin, hudsykdommer samt gnagere og eksotiske dyr. Vi er veldig stolte og glade for å innvie et nytt og moderne dyresykehus som ytterligere styrker vårt brede tilbud til dyreeiere i Bergen», sier Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge.

Den nye adressen til AniCura Dyresykehuset Bergen Nord, som planlegger offisiell innvielse i juni, blir Åsamyrane 82.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med
Tor Kvinge, veterinær og daglig leder AniCura Dyresykehuset Bergen Nord, +47 930 96 140

Om AniCura
AniCura er en av Europas ledende leverandører av førsteklasses veterinærmedisin for smådyr. Selskapet ble dannet ut fra ideen om at det å samle ressurser gir rom for å utøve bedre veterinærmedisinsk virksomhet. AniCura ble etablert i 2011 som den første sammenslåingen av dyresykehus i Norden. Selskapet er i dag et forbilde innenfor spesialisert veterinærmedisin for selskapsdyr og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Nord-Europa.

Selskapet tilbyr et komplett utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende medisin til avansert diagnostikk, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter.

AniCura består av mange av Europas mest velrennomerte dyresykehus og -klinikker, noe som gir unike muligheter for samarbeid og kunnskapsdeling samt tilgang til den fremste faglige spisskompetanse. Selskapet tar hvert år imot nærmere en million pasientbesøk og er en ledende utdannings- og henvisningsinstans.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.