Sommer, sol og skumle saker

Det er tiden for å være oppmerksom på huggormbitt. Varmere dager lokker til deilig utendørs aktivitet for både hunder og katter, men på våren kommer også huggormen frem fra vinterdvalen.

De fleste hunder eller katter som har blitt bitt av huggorm overlever, men i verste fall kan bittet være livstruende og kreve langvarig behandling. Mange dyreeiere er ikke oppmerksomme på at huggorm kan være grunnen til at hunder eller katter viser tegn på ubehag, og rask behandling er viktig.

Hunder blir ofte bitt enten i eller rundt snuten, fordi de er nysgjerrige og snuser seg frem til huggormen, eller i benet, fordi de er uheldige og tråkker på den. Hvor alvorlig bittet er, avhenger av hvor mye gift som ble sprøytet inn, og kroppsvekten til dyret. Hvis en liten hund blir utsatt for en stod mengde gift er det mer alvorlig enn hvis det blir sprøytet inn en mindre mengde gift inn i en stor hund.

Det er viktig å ta kontakt med dyrlege så raskt som mulig hvis du har mistanke om at din hund eller katt har blitt bitt av huggorm. Dette gjelder også hvis dyret ikke umiddelbart ser ut til å være påvirket av bittet. Ved mistanke om bitt gjelder det å holde dyret i ro for å minske spredningen av giften til resten av kroppen.

Tidligere har kortison blitt benyttet som behandling, men nyere undersøkelser setter spørsmålstegn ved bruken av denne steroid-behandlingen, så snakk med en veterinær før du tar i bruk kortison.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.