Sasja Rygg
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig AniCura Norge

Sasja Rygg

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig AniCura Norge
Sasja Rygg

Utdanning

  • Norges Veterinærhøgskole

Sasja er veterinær av utdannelse og har jobbet med marked og kommunikasjon i AniCura i en rekke år. Hun jobber blant annet med undervisning i klinisk kommunikasjon både for andre anicurianere og for veterinær- og dyrepleierstudenter ved NMBU.

Hjemme har Sasja blandingshunden Pippi. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.