Våre verdier

Hos AniCura deler vi et antall grunnleggende verdier som vår virksomhet hviler på. Dette felles verdigrunnlaget er ikke bare utformet for våre medarbeidere. Målet er fremfor alt at du og dyret ditt skal bli mottatt på best tenkelige måte og få veterinærmedisinsk behandling av ypperste kvalitet.

Når du er i kontakt med oss, skal du kunne føle at både du og dyret ditt blir godt ivaretatt.

Vi er en moderne organisasjon og høy kvalitet er viktig for oss. Vi vet at fremtiden ligger i kontinuerlig utvikling og forbedring. Derfor arbeider vi aktivt med videreutdanning for våre medarbeidere samt med forskning og investeringer i veterinærmedisinsk utstyr. Vi ønsker å kunne tilby dyret ditt det beste innenfor veterinærmedisin, en behandling basert på de nyeste erfaringene.

Vi etterstreber å ha et godt arbeidsmiljø, der alle trives, føler trygghet og har mulighet til å utvikle seg. Gjennom tydelig kommunikasjon og respekt for hverandre skaper vi gode forutsetninger for å nå våre mål. Vi tror at et behagelig og trygt arbeidsmiljø hjelper medarbeiderne våre med å kunne fokusere deg deg og dyret ditt.

Sammen

Sammen kan vi mer. Vi tror på samarbeid og fellesskap, både lokalt og på tvers av landegrenser. Takket være vår internasjonale plattform har vi en unik mulighet til å drive utviklingen av spesialisert veterinærmedisin gjennom kunnskapsutveksling og samarbeid. Vi forenes i vårt engasjement for dyrenes beste, en glede og pasjon for å arbeide med dyr, samt vår erfaring som forteller oss hvordan vi kan hjelpe våre pasienter på best mulig måte. Vi er en trygg partner til alle dyreeiere.

Eget Ansvar

Hver eneste medarbeider hos AniCura har alltid et eget ansvar for å kvalitetssikre at vi utfører best mulig behandling og imøtekommer hver kunde og deres behov. Det er alle medarbeidernes ansvar å ta initiativ og se mulighetene til utvikling og forbedring.

Trygghet og omtanke

Vi arbeider med omsorg, trygghet og sykepleie. Vi viser medfølelse for alle dyr og dyreeierens situasjon. Hver eneste pasient og dyreeier møtes med respekt ved hvert tilfelle uansett små eller store bekymringer. Alle medarbeidere hos AniCura bidrar til et arbeidsmiljø der trygghet og omtanke er ledestjerner.

Kompetanse og utvikling

Vi er en moderne organisasjon som arbeider profesjonelt med de beste metodene. Høy kvalitet er viktig for oss. Vi vet at fremtiden er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Vi arbeider aktivt med systematikk og effektivitet, videreutdannelse, forskning, samt investering i medarbeidere og veterinærmedisinsk utstyr. Vi deler gjerne vår kunnskap.

Direkte og ærlig

Vi verdsetter et godt arbeidsmiljø og en behagelig arbeidskultur der alle trives, kjenner trygghet og har mulighet til å utvikle seg. Gjennom tydelig kommunikasjon og respekt for hverandre skaper vi gode forutsetninger for å nå våre mål.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.