Betaling og Forsikring

Betaling/Direkte oppgjør

Betaling skjer i direkte forbindelse med hvert besøk. Om ditt dyr er forsikret og du ønsker direkte oppgjør med forsikring kan mange av våre dyreklinikker og dyresykehus hjelpe til med dette i forsikringsselskapets åpningstider. Normalt debiteres en avgift i forbindelse med direkte regulering med forsikringsselskapet. 
Om besøket ikke direktereguleres kan du som eier eller forsikringstaker sende inn kvittering på betalt beløp samt utskrift av journal for skaderegulering i etterkant. Ulike forsikringsselskap har ulik behandlingstid.

For spørsmål rundt direkteregulering kontakt ditt forsikringsselskap.

Priser

AniCura praktiserer lokal prissetting. Dette betyr at hvert dyresykehus og dyreklinikk selvstendig bestemmer egne priser, på same måte som de har gjort tidligere.  Pris vil være avhengig avtype behandling, tid på døgnet, spesialistkompetanse, tilgang til spesielt medisinteknisk utstyr, bemanning og beredskap.

Pris på behandling kan man få på forespørsel. Om ditt dyr er innlagt på dyresykehuset kan en daglig uppdatering av kostnaden angis om ønskelig.

Forsikring

En ulykke kan skje og kan få uventede konsekvenser, også med tanke på uforutsette utgifter. Da kan det være trygt å ha en forsikring. Ulike forsikringer har dog ulike vilkår og erstatningsbeløp.
Dyreeier kontakter selv forsikringsselskapet for å undersøke om behandlingen omfattes av forsikringen eller om dyrets forsikringsavtale har noen reservasjoner fra tidligere, hvilket kan bety at visse behandlinger ikke dekkes. Dekningsgraden kan også synke med alderen.

Forsikringsbevis

Det kan være greit å ta med ditt dyrs forsikringsbevis ved veterinærbesøket. På forsikringsbeviset står dyrets forsikringsnummer samt vilkår for egenandel.