Vår dyrepleier Merethe har fullført videreutdanning

Vi gratulerer vår kjære Dyrepleier Merethe Fineid Millett med bestått etterutdanning i anestesi og smertelindring

Denne viderutdanningen går over et år på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I løpet av året er det tre samlinger, hver på tre dager, med innleveringer mellom samlingene. 

Videreutdaningen avsluttes med en skriftlig eksamen.