Retningslinjer fra DNV

Som DNV-godkjent klinikk etterstreber vi å følge retningslinjene fra Den Norske Veterinærforening.

På deres hjemmeside (http://www.vetnett.no/hva-mener-dnv) kan man lese protokoller innen følgende temaer:

* Avl på hunder og katter

* Avlivning av uønskede kattungekull

* Bruk av antibiotika ved kirurgiske inngrep

* Bruk av medikamenter til redde hunder

* Dyrevelferd

* Henvisning 

* Huggormbitt på hund og katt 

* Identitetsmerking av dyr

* Keisersnitt på hund

* Kollegialitet

* Medisinbruk

* Telefonresepter

* Tidlig kastrering katt

* Utlevering av legemidler

* Vaksinering av hund og katt

* Tannrens og narkose