Klinikkveterinær

Frem til han begynte på Rising i januar 2013, har Jon hatt variert praksis i Enebakk, Midt-Telemark, Agder og Sandnessjøen - både med smådyr og stordyr. Hovedinteressefelt innen veterinærmedisin er reproduksjon, obstetrikk, kardiologi og kirurgi. Jon jobber både inne på klinikken og kjører utepraksis (hovedsaklig storfe) i Grenlandsområdet. Jon er et retrievermenneske (har eid flatcoated retriever) og har oppdrettet Finsk Lapphund.

Utdanning

Norges veterinærhøgskole i 2010.