Når dyresykehuset eller veterinærklinikken får dekket kostnadene for en forsikret skade direkte fra forsikringsselskapet, kalles dette direkteoppgjør. Direkteoppgjør betyr at dyreeier kun betaler en fast og en variabel egenandel, samt andre utgifter som ikke dekkes av forsikringen til dyresykehuset/ dyreklinikken.

Skien (Rising)

Luksefjellvegen 30 3716 Skien
Få veibeskrivelse 35 50 64 40

I tilfeller hvor dyresykehuset eller dyreklinikken har direkte oppgjørsavtaler med forsikringsselskapet, kan det gjøres et direkteoppgjør innenfor forsikringsselskapets åpningstider.

Når det er aktuelt med et direkteoppgjør sendes fakturaen direkte til forsikringsselskapet for et skadeoppgjør. Alle direkteoppgjør skjer via faks, telefon eller e-post til forsikringsselskapet, og når de har gått gjennom dokumentene som er sendt inn varsles dyresykehuset / dyreklinikken om hvor stor del av veterinærkostnadene de erstatter.

Forsikringsselskapet har rett til å nekte et direkteoppgjør. I dette tilfellet må dyreeier betale hele summen for besøket før de reiser hjem. Kvitteringen sendes deretter til forsikringsselskapet av dyrets eier for vanlig oppgjør.

En forutsetning for direkteoppgjør er at forsikringen er betalt. Dersom forsikringspremien ikke er betalt, trekkes denne vanligvis fra forsikringserstatningen.

Er du AniPlan-medlem, er det ingen kostnader for direkteopgjør hos oss. 

Skien (Rising)

Luksefjellvegen 30 3716 Skien
Få veibeskrivelse 35 50 64 40