Toggle menu

Nyttig info


Vår viktigste verktøy er kommunikasjon ut til kunden for at dere skal føle dere ivaretatt, men også at dere skal føle at dere etterlater deres kjæledyr i trygge hender. Her gir vi litt informasjon og innsikt til hvordan vi utfører vårt arbeid og hvorfor vi gjør akkurat det vi gjør.