Toggle menu

Den siste reise

Som dyreeier lever man i visshet om at man en dag må ta farvel med sin venn. Livet går mot slutten og aldersrelaterte sykdommer fører til en redusert livskvalitet. For mange er det et element av skyldfølelse involvert når man må ta den endelige avgjørelsen på vegne av kjæledyret sitt. Det kan være vanskelig å ta en beslutning når tiden er inne. Vi har selv vært igjennom den tunge prosessen med våre egne dyr og vet hvilken sorg man kjenner på både før og i etterkant.

Mange gamle dyr kan ha god livskvalitet selv om de lever med kroniske sykdommer og så lenge det ikke er smerter involvert, vil vi veilede eiere for å ivareta dyrets hverdag så lenge det lar seg gjøre.

den siste reise

Det kan være vanskelig å ta en beslutning når tiden er inne. Vi har selv vært igjennom den tunge prosessen med våre egne dyr og vet hvilken sorg man kjenner på både før og i etterkant. Mange gamle dyr kan ha god livskvalitet selv om de lever med kroniske sykdommer og så lenge det ikke er smerter involvert, vil vi veilede eiere for å ivareta dyrets hverdag så lenge det lar seg gjøre. Den største kjærlighetserklæring man kan vise dyret sitt er å la de få slippe når tiden er inne slik at man ikke forlenger en sykdomsprosess som kan medføre lidelser, selv om det innebærer en stor sorg for eiere. Det er et speilbilde på den betingelsesløse kjærligheten de viser oss, og en fin og rolig avslutning på livet er det beste man kan gjøre for sin venn.


Når beslutningen er tatt vil avslutningen skje i to trinn: dyret får først en innsovningssprøyte som er et narkosemiddel. Det vil føre til en dyp søvn, og når dyret er helt bevisstløst vil vi gi en overdose av et annet kraftig narkosemiddel som vil føre til at dyret ikke våkner igjen. Vi lar eiere få tid alene med vennen sin for å ta farvel mens de sovner og det er helt valgfritt om man ønsker å være til stede helt til siste slutt.