Forsikring og betaling

Hos AniCura Skien skjer all betaling med kort eller kontant den dagen dyret blir behandlet. Vi anbefaler alle dyreeiere å forsikre sine dyr. Å få hjelp til å dekke større uforutsette utgifter til behandling og pleie kan bety forskjellen på liv og død.

Veterinærmedisin har utviklet seg med rekordfart de siste 20 årene både på behandlingsalternativer, teknologi og kunnskap. Dessverre er det en enorm kostnad for en dyreklinikk å kunne tilby avanserte behandlingsmetoder og diagnostisk utstyr som røntgen, ultralyd og mer avanserte enheter som MRI og CT-scan. Videre må kontinuerlig videreutdanning gjennomføres årlig av personell for å benytte seg av disse fasilitetene.

Siden veterinærmedisinsk behandling ikke er støttet av staten kreves det en enorm kapital for å finansiere denne innvesteringskostnaden. Ofte ser vi at utredninger og behandling overstiger eiers finansielle muligheter, og noen ganger er avlivning da eneste løsning. Dette er et utfall vi aldri ønsker å se, og vi anbefaler alle våre kunder å tegne en dyreforsikring. Ofte er det en misforståelse at kun rasehunder trenger forsikring pga kostnaden av valpekjøpet, men dette er en forsikring som dekker kostnader ved veterinærbehandling etter sykdom og skade.

Når du har funnet noen gode forsikringsalternativer anbefaler vi sterkt å ta kontakt med selskapene for å høre om de utfører direkteoppgjør med veterinærklinikkene. Dette innebærer at etter endt behandling hos dyrlegen vil klinikken sende hele oppgjøret til forsikringsselskapet og eieren får kun fakturert egenandelen. Dersom et forsikringsselskap ikke utfører direkteoppgjør må du som eier dekke hele veterinærutgiftene selv og sende inn kvitteringer for betalt behandling inn til selskapet.