Autorisert Dyrepleier

Henriette vært hos oss siden høsten 2016 og hatt praksis her under hele dyrepleierutdanningen via Hansenberg. Hun uteksaminerte oktober 2019, og har blitt en solid og viktig del av staben. Hun er faglig og klinisk svært dyktig, og har stor empati med dyr og mennesker. Hjemme har hun hunden Linus, og kaninen Jippi.

Utdanning

Dyrepleier ved Hansenberg i Kolding, Danmark 2019.