Veterinær, DVM

Ingvild Kive er fra Bærum og er utdannet i Budapest, Ungarn i 2020. Hun vikarierer for oss frem til august 2021.

Utdanning

University of Veterinary Medicine Budapest 2020