Indremedisinsk utredning

Tilstander som kan kreve medisink utredning er for eksempel når et dyr har begynt å drikke mye, spiser lite, kaster opp ofte eller har diaré.

Skien

Strømdaljordet 54 3727 Skien
Få veibeskrivelse 35 53 81 11

Medisinsk utredning kan også behøves ved endring i allmenntilstanden, endret pelskvalitet eller muskeltap. Den mediskinske utredningen begynner med at eieren må svare på spørsmål om dyrets sykdomshistorie. Deretter utføres en klinisk undersøkelse, og vanligvis tas det blodprøver for å finne ut av hundens eller kattens blodverdier og fuksjon i indre organer. Ofte koplementeres undersøkelsen med urinprøve og utvidede blodprøver som for eksempel hormonanalyser.

Ut fra hva som kommer frem fra sykdomshistorien, undersøkelsen og prøvene, kan ulike bildediagnostiske undersøkelser også inkluderes i utredningen, f.eks. røntgen, ultralyd eller endoskopi. Noen ganger kan det være aktuelt å hospitalisere hunden eller katten for å gjøre mer omfattende undersøkelser, f.eks. ved visse metabolske forstyrrelser, eller for å gi behandling av sykdomssymptomer og den underliggende sykdommen.