HD/AD røntgen & patellasjekk

Før HD/AD røntgen/patella status

Fra januar 2020 må alle hunder som skal til HD/AD avlesning være registrert inn i Norsk kennelklubb´s database. Dette gjelder også for hunder som ikke har offisiell stamtavle(NOX-registeret). Utenlandske hunder må omregistreres før avlesning.

Det må bestilles rekvisisjon på «Mine sider» hos NKK før bildene kan tas. Det samme gjelder for patellasjekk.Uten disse papirene i orden har ikke klinikken mulighet til å ta bilder. Lær mer om dette på NKK.

Minimumsalder for HD/AD røntgen er 12 mnd. med unntak for enkelte gigantraser som må ha fylt 18 mnd. 

For patellastatus må hunden ha fylt 12 måneder den dagen den undersøkes for patellaluksasjon for at resultatet skal bli lagt inn i dogweb.

For ytterligere informasjon se NKK sin hjemmeside.

Husk å faste hunden i ca 12 timer før time for HD/AD røntgen. Dette innebærer at hunden ikke skal ha tilgang til mat, men den kan få fri tilgang til vann. Det er ikke behov for å faste hunden før sjekk av patellastatus.