Priser

Her finner du priser på noen av våre vanlige tjenester. For mer kompliserte behandlinger eller utredninger kan det være vanskelig å gi eksakt pris uten å ha sett på dyret først, men du kan alltid snakke om pris underveis i behandlingen.