Arnbjørg Sverrisdottir

Utdanning

NMBU Veterinærhøgskolen

Spesialfelt

Arnbjørg har flere års erfaring innom mange ulike felt i veterinærmedisin. Hun er spesielt interessert i indremedisin, kirurgi og dermatologi. Arnbjørg går nå en omfattende etterutdanning innom kirurgi igjennom AniCura Continuing Education. Den består utav ulike 10 moduler som tekker ett bredt område med alt fra bløtvev til ortopedi.