Arnbjørg Sverrisdottir

Arnbjørg

Veterinær

Arnbjørg er utdannet veterinær ved NMBU Veterinærhøgskolen og  var uteksaminert i1991.Hun har bred erfaring fra mange ulike felt innenfor veterinærmedisin og er den med lengst fartstid på klinikken hos oss.

Hun er spesielt interessert i indremedisin, kirurgi og dermatologi. Arnbjørg går nå en omfattende etterutdanning innfor kirurgi gjennom AniCura Continuing Education. Den består av 10 ulike moduler som dekker ett bredt område med alt fra bløtvevskirurgi til ortopedi.

Arnbjørg er fra Island men har bodd i Norge siden studietiden og har etablert seg på Sortland med samboer og barn. 

Utdanning

NMBU Veterinærhøgskolen 1991

Spesialfelt

Indremedisin Dermatologi