Assistent

cicilie.berntsen@anicura.no

76 11 14 50

Spesialfelt

Generell hygiene samt rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr.